Friday, May 13

Girls Varsity Softball @ Allegany-Limestone, 4:30 p.m.

Boys Varsity Baseball @ Allegany-Limestone, 5 p.m.

Saturday, May 14

Boys Modified Baseball vs. Allegany-Limestone, 11 a.m.

Boys Varsity Baseball @ Clymer, 11 a.m.

Monday, May 16

Girls JV Softball vs. CLV, 5 p.m.

Boys JV Baseball vs. CLV, 5 p.m.

Tuesday, May 17

Track & Field @ Franklinville, 4:30 p.m.

Boys Varsity Baseball @CLV, 4:30 p.m.

Wednesday, May 18

Girls Varsity Softball @ Salamanca, 4:30 p.m.

Girls JV Softball vs. Salamanca, 5 p.m.

Thursday, May 19

Girls Modified Softball vs. CLV, 4:30 p.m.

Boys Modified Baseball vs. CLV, 4:30 p.m.